Menu Sluiten

Interventies

Rust in je hoofd – Lekker in je lijf – Vooruit in je werk

Hoge kosten door verzuim? Wij richten ons vooral op de 95% van de medewerkers die niet ziek zijn. Voorkomen is goedkoper dan genezen.

Is er inzicht in (verzuim)kosten en het voorkomen van uitval?

Is er een vitaliteitsbeleid, is er een inzetbaarheidsbeleid of maken ingezette acties geen onderdeel uit van een structureel geheel?

Wat voor soort bedrijf wil je zijn voor jouw medewerkers?

In welke fase zit jouw bedrijf en past de aanpak bij de groei welke je doormaakt?

De kosten van zieke medewerkers zijn enorm. Naast de loonkosten zijn er ook veel indirecte kosten zoals de kosten van re-integratie, interventies en Arbo. Maar zeker ook de kosten van omzet die (tijdelijk) wegvalt en het inhuren van externen.

Soms is het goed om te starten met een businesscase om dit inzichtelijk te maken om daarna de “temperatuur“ van het bedrijf te meten en de behoeften te peilen. Meten is weten.

Voorbeelden van mogelijke interventies:

  • Businesscase directe- en indirecte verzuimkosten
  • Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheids analyse (KoBaDi)
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO vanuit Arbowet)
  • Optuigen beleid rondom inzetbaarheid en vitaliteit

Dit doet Vitaalrendement

Vitaalrendement ondersteunt bedrijven en organisaties met het maken van preventieve keuzes en het neerzetten en uitvoeren van beleid rondom vitaliteit en inzetbaarheid, richting een plan van aanpak. Dit om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Onze trajecten richten zich op bewustwording, vergaren van kennis, gedragsverandering en borging.

Trainingen en workshops voor medewerkers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid maar ook verzuimtrainingen voor leidinggevenden.

Vitaal leiderschap voor leidinggevenden, persoonlijk leiderschap voor medewerkers en (duurzaam) inzetbaarheid en vitaliteit programma’s.

Als Vitaloog ben ik als partner aangesloten bij Vitalogisch, een fullservice vitaliteitsbureau. Vitalogisch is een  samenwerkingsverband van 30 vitalogen & zelfstandige professionals, ieder met een eigen specialisme. Hiermee zijn wij met elkaar breed inzetbaar en kunnen gezamenlijk ook grote trajecten aan.

53C11E7E-1DB2-48C7-94D7-C4AF792CDA3C

De basis van een goede connectie
met jouw medewerker(s)

Luister, complimenteer en maak écht contact

Aanmoedigen van (maatschappelijke) acties

Gesprekken in de natuur en gezond eten

Bewegen, zowel binnen als buiten

Samenwerken met Vitaalrendement

Door met elkaar de dialoog aan te gaan over hoe je met plezier je werk nu en straks kunt uitoefenen, neem je eigen regie en verantwoordelijkheid. Door dit ook uit te spreken en zelfreflectie toe te passen maak  je keuzes die daarbij horen.

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan zijn veerkrachtiger, productiever en verzuimen minder.

Een veerkrachtige organisatie, meer bevlogen en productieve medewerkers. Het resultaat vertaalt zich in lagere kosten en om dit inzichtelijk te maken kunnen we bij de start informatie verzamelen voor een meting en na een jaar een vervolgmeting doen.

Neem contact op

Bezoekadres

Wij werken overal. Samen met jou komen we tot de beste plek.

Postadres

Vitaalrendement
Burgemeester Warnaarkade 6
2391AW Hazerswoude Dorp

KvK nummer 82318123