Menu Sluiten

Factsheets en bewijs

PwC-onderzoek (mei’22) “The Benefits of investing in people” Uit dit onderzoek komt naar voren dat een positieve werkervaring de productiviteit verhoogt, verzuim en verloop terugdringt en aanzienlijke kostenbesparingen kan opleveren. Zorg dat vitaliteit geen losstaand project is maar onderdeel uitmaakt van de gehele employee experience.

The Lab of Life

cijfers stress Nationale Nederlanden 2023

Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2022

Kosten-/batenanalyse TNO

Factsheet zitten tijdens werk 2022

Factsheet beeldschermwerk 2022

Week van de overgang

Factsheet interne ongewenste omgangsvormen

Koerskaart gedragsregels

Factsheet werkstress 2023